نوشتن پروپوزال کاری نرم افزاری

نوشتن پروپوزال کاری نرم افزاری
برای نوشتن یک پروپوزال کاری خوب باید نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

1- بیان مسئله

به صورت شفاف باید بیان کنید چه مسائل و مشکلاتی در حوزه مذکور وجود دارد و شما باید آنها را هدف قرار بگیرید.
تا جایی که می توانید خاص منظوره باشید و نمونه ها و جزئیات بیشتری را ذکر کنید. 
حوزه تحقیق و مواردی را که درصدد حل آنها هستید را بخوبی توضیح دهید. بسیاری به اشتباه در سطح خیلی بالا و عمومی مسئله را تعریف می کنند و سپس پرش بزرگی در اعماق جزئیاتی که در ادامه با آنها سروکله خواهند زد انجام داده و به مشکل بر می خورند. شما باید نهایت تلاش خود را کرده تا این پل را کم کم شکانده و به جزئیات برسید. در ابتدا یک توضیح مختصر و کلی در رابطه با زمینه مورد نظر بنویسید (چند خط یا پاراگراف)، سپس به مسائل خاصی که به آن علاقه مند هستید پرداخته و در ادامه جزئیات بیشتری در زمینه زیرمجموعه مسائل موجود ارائه دهید و به همین ترتیب ادامه دهید.
یک روشی که منجر به بالا بردن کیفیت این قسمت می شود استفاده از استادان در این زمینه مورد مطالعه است. برای مثال افرادی که قرار است مشتریان شما شوند و یا کارفرمایان. مسلما گفتگو با متخصصین موضوع به گفتار شما ارزش بالاتری خواهد داد تا حدس های گنگی که زده می شود.
خود را در جای یک روزنامه نگار قرار داده و دررابطه با مسائلی که مواجه هستند، کلمات و نقطه نظرات آنها را مستند کرده و ببینید چگونه برای آنها راه حل ارائه می دهند.

2- درمان و راهکار ارائه شده

مشخص کنید چگونه برای مشکلاتی که مطرح شد راهکار ارائه خواهید داد. 
از چه معیارهایی برای سنجش موفقیت خود در حل مسائل عنوان شده استفاده خواهید نمود.
به چه اندازه مطمئنید و می دانید به اهداف خود دست خواهید یافت.
ارزش تجاری طرح خود را بحث نموده و بیان کنید مشتریان و ذینفعان چه بهره ای از آن می برد که اکنون نمی برند. 
تا جایی که می توانید در ارائه توضیحات مربوط به منافع حاصله، خاص منظوره بوده و از کلی گویی بپرهیزید. در مورد راهکار رائه شده مثال بیاورید و اثبات کنید چرا بهتر از وضعیت موجود است.

3- نقشه کار

یک نمونه و مثال متقاعد کننده ای ارائه دهید که نشان دهد چگونه می توانید به موفقیت برسید. قدم به قدم وارد جزئیات شده و نیازهای خود را بیان کنید و بگویید چه مقدار طول خواهد کشید و چگونه به قسمت های دیگر وابسته است. شما همچنان کلیه جزئیات را نمی دانید، چون هنوز پروژه را شروع نکرده اید ولی با بیان این جزئیات سعی دارید کم کم قدمهای اصلی را در انجام پروژه شناسایی نموده و به برنامه اصلی دستیابید.
تیم خود را تعریف نموده، نقاط قوت و تخصص های تیم را برشمرده و بیان کنید چرا تیم شما چه از لحاظ تخصص و چه از نظر اندازه برای انجام این کار مناسب است.
در نظر داشته باشید این فقط برنامه اولیه بوده و قرار است برنامه ای حدودی از مدت زمان اجرا و هزینه مورد نیاز برای پروژه به کارفرما ارائه دهید. شما ممکن است حین اجرای پروژه این دو مقدار را به مرور تصحیح کنید ولی نه زیاد.
بیان کنید که چگونه میفهمید موفق شده اید و چگونه قرار است موفقیت خود و سیستم را بسنجید.
نحوه نگارش باید به زبان ساده و روان بوده و از اصطلاحات فنی پرهیز شود (مگر اینکه حوزه پروپوزال شما مهندسی باشد – مثلا قرار است نرم افزاری تهیه کنید تا فرایند مهندسی موجود را بهبود ببخشید).
پروپوزال باید بخوبی تجربه کاربری را به زبان ساده (نه مهندسی) تعریف نماید. پروپوزال در باره تجربه کاربری بوده و باید در این زمینه به اندازه کافی دقیق باشد. درغیر اینصورت، و نبود اطلاعات کافی ممکن است تصمیم بر رد پروپوزال گرفته شود. علاوه بر آن در پروپوزال باید از پیاده سازی های فنی (اینکه پروژه چگونه انجام خواهد شد) اجتناب گردد. ولی مهم است درصورتی که نیاز به منابع اطلاعاتی برای انجام پروژه دارید (مانند گزارشات مالی، دستگاه های خاص، سنسور، مشاورین و متخصصین و ...) آنها را در پروپزال بیاورید. این باعث می شود در ابتدای پروژه بدانید این منابع دردسترس هستند و به چه قیمیتی.

از طرفی کارفرما ممکن است علاقه ای به اینکه شما قرار است از چه کتابخانه ها و یا الگوریتم های پیچیده ای استفاده می کنید نداشته باشد. بهتر است آنها را به عنوان داشته ها و دانسته های تیم خود برشمرید و به کارفرما اطمینان لازم از توانایی های خود را بدهید. درغیر این صورت مشتری ممکن است در توانایی شما نسبت به انجام پروژه شک کرده و پروپزال را رد کند. برای مثال بگویید قرار است تکنولوژی یا اگوریتم را مجددا استفاده کنیم.

چرا نوشتن یک پروپزال نرم افزاری سخت است

نه اینکه نوشتن به تنهایی سخت باشد، بلکه نوشتن پروپزال برای پروژه های نرم افزاری و بررسی نیازها و پی بردن به آنچه مورد درخواست مشتری است و مدیریت تغییرات آن سخت است. حتی اگر با دامنه کاری نیز آشنا باشید پی بردن به راهکارهای جدید نیز نیازمند تفکر و تحقیق است. بمانند این است که شما همه روزه از پارکینگ استفاده می کنید، ولی اکنون قرار است پروپزال سیستم هوشمند پارکینگ را بنویسید.
برای همین است که در پروپزال باید مستقیم سر اصل مطلب رفته و دست از تشریفات بردارید. که به آن تشخیص مسئله و ارائه راهکار گویند. ولی وقتی که دانش عمیقی نسبت به مسئله نداشته باشید نمی توانید مسئله را تشخیص دهید. نمی توانید برای مشتری دلیل بیاورید که چرا قرار است فرایند و تجارت آنها را بهبود ببخشید.
همین جاست که مشکل خود نمایی می کند. شاید شما دوست داشته باشید یک برنامه جدید بنویسید، ولی دوست ندارید در رابطه با بیولوژی یا رستوران چیزی یاد بگیرید. ولی باید بدانید تا زمانی که احاطه کافی را نسبت به موضوع نداشته باشید نمی توانید کاری را پیش ببرید.
کلید مهم در توسعه پروپزال این است که برنامه نویس یا مدیر پروژه دوست داشته باشد (یا حتی هیجان زده باشد) تا دامنه های کاری مختلف را نیز یاد بگیرد.
یک مهندس خوب اگر می خواهد یک سیستم پزشکی بنویسد باید باید پزشکی یاد بگیرد یا حتی برای نوشتن شبکه های اجتماعی باید جامعه شناسی یاد بگیرد (مگر در غیر اینصورت امکان پذیر است؟).

کلیدواژه ها: پروپوزال کاری
بازدید: 8030

نظرات

ارسال پاسخ