بازاریابی چریکی چیست؟

بازاریابی چریکی چیست؟


بازاریابی چریکی یا پارتیزانی یکی از استراتژیهای تبلیغاتی است که بر تاکتیکهای بازاریابی غیر متعارفی تمرکز می کند که در حین کم هزینه بودن، بیشترین نتایج را بدست می دهند. بنابراین دو قسمت مهمی که نشان دهنده ی استفاده از این نوع بازاریابی هستند عبارتند از هزینه ی کم و دستیابی به بیشترین نتایج.
این اصطلاح برای اولین بار توسط جی کنراد لونسن در کتاب تبلیغات چریکی ابداع شد. در واقع اصطلاح بازاریابی چریکی الهام گرفته از جنگهای چریکی بوده است که در آنها جنگ به شیوه ای غیر عادی، توسط تاکتیکهایی کوچک و بعضا توسط شهروندان مسلح انجام می شده است. جنگهایی که در آن با توجه به نابرابر بودن قدرت، نفرات و یا تسلیحات، طرف ضعیفتر بخاطر استفاده از تکنیکهای خلاقانه پیروز می شده اند. بسیاری از این تاکتیکها شامل کمین، خرابکاری، حملات وعناصر غافلگیرکننده می باشند.دقیقا شبیه جنگهای چریکی، بازاریابی چریکی نیز از همان نوع تاکتیکها در صنعت بازاریابی استفاده می کند.


این نوع تبلیغات جایگزین بطور گسترده ای بر استراتژی بازاریابی غیر متعارف، انرژی بالا و قدرت تخیل متکی است. بازاریابی چریکی یا همان بازاریابی پارتیزانی درواقع با استفاده از غافلگیر کردن مشتری، تاثیر گذاشتن بر مشتری آن هم تاثیری ماندگار و یا ایجاد یک صدا و هیاهوی زیاد، با هزینه ی کمتری موجب تاثیرگذاری بیشتری می شود.
بازاریابی پارتیزانی در مقایسه با فرمهای سنتی تبلیغات و بازاریابی، می تواند در مدت زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر تاثیر بسیار بیشتری بگذارد و این موضوع به این خاطر است که در بیشتر کمپینهای بازاریابی چریکی هدف رسیدن به مصرف کننده از طریق به یاد ماندنی ترین و یا شخصی ترین سطح ممکن است.

بنابراین با توجه به تعاریفی که از بازاریابی چریکی شد، باید در هنگام استفاده از این روش بازاریابی به چندین نکته توجه کنیم:

  1. شناخت مشتریان هدف:

    باید مشتریان هدف را به خوبی بشناسیم و با عادات آنها آشنا باشیم (می توانیم در این زمینه تحقیقات نیز انجام دهیم).

  2. کوچک کردن جامعه هدف:

     باید در صورت امکان جامعه ی هدف را به کوچکترین قسمت تقسیم کنیم، تا بتوانیم به افرادی با مشابه ترین خصوصیتهای ممکن پیام خود را برسانیم.

  3. خلاقیت:

باید خلاقیت به خرج دهیم، البته از یاد نبریم که این خلاقیت باید بگونه ای باشد و بگونه ای از خصوصیات و ویژگیهای جامعه ی هدف استفاده کند که، بر آنها بیشترین تاثیر ممکنه را بگذارد.

مفهوم بازاریابی چریکی در واقع بیشتر مورد استفاده ی کسب و کارهای کوچک است خصوصا به این دلیل که بودجه های کمی نیز دارند، اما این دلیل نمی شود که کسب و کارهای بزرگ نتوانند از این ایدئولوژی استفاده کنند.


نظرات

ارسال پاسخ