لوگو

طراحی خلاقانه لوگو-غذایاب

مریم صمدی 1395/2/19 21:46

خلاقیتی که در طراحی این لوگو بکار رفته مربوط به نشان دادن کل معنی کلمه با استفاده از تصویر است. اما چه توضیحی در رابطه با خلاقیت بکار گرفته شده در این لوگو می توان گفت.