ایده لوگوهای مشهور و خلاق با پیامهای پنهان-NBC

ایده لوگوهای مشهور و خلاق با پیامهای پنهان-NBC

در این قسمت از ایده بانک خلاقیت و ایده های بکار برده شده در لوگوی NBC توضیح داده شده او علت و نحوهی تغییر لوگو در طول زمان توضیح داده شده است.

اولین لوگوی این برند که در سال 1943 طراحی شد که به شکل یک میکروفون است، علت طراحی این لوگو این بود که این برند یک شبکه رادیویی بود.

در سال 1954 NBC لوگوی بعدی خود را به نمایش گذاشت که در آن به تاکید بر هر یک از حروفش و به تقلید از شرکت مادرش یعنی کمپانی RCA صورت گرفته بود.

لوگوی بعدی که بعدها شاید مبنای اصلی طراحی لوگو برای برند قرار گرفت در سال 1954 طراحی شد و از لحاظ مفهومی شبیه یک طاووس است. شاید با خود بگویید طاووس چه ربطی به یک شبکه تلویزیونی دارد.

در واقع طراحی این لوگو مصادف است با زمانیکه تلویزیونهای رنگی به بازار آمدند و این شبکه برای نشان دادن وجه تمایزش در رنگی بودن با این کار به ترویج خود و تلویزیونهای رنگی پرداخت.

 

لوگوی بعدی که شبیه حرف N است و برای پر رنگ کردن اولین حرف این برند طراحی شد، با مشکل جالبی رو برو شد و باعث شد این لوگو برای این شرکت حدود 1 میلیون دلار آب بخورد. مشکل از اینجا شروع شد که پس از اتخاذ لوگو N مانند برای این شرکت، شرکت شبکه ای ETV که دقیقا شبیه این لوگو را از قبل داشت، از این برند شکایت کرد و NBC مجبور به پرداخت جریمه ای سنگین شد، اما امتیاز استفاده از لوگوی N را هم از آن خود کرد.

در سال 1979 شرکت به این نتیجه رسید که در کنار N از نماد طاووس هم استفاده کند.

در سال 1986 لوگوی طاووس ساده تر شد و به همراه NBC آمد

 

و در نهایت لوگوی فعلی این برند که تنها همان طاووس ساده است و اما در طول زمان اتفاقی که افتاد پیشرفت در طراحی ساده تر و چذابتر لوگوی طاووس است، با اینکه شاید برای شناختن طاووس بایستس بسیار بیشتر تامل کرد.

و د

نظرات

ارسال پاسخ