ایده خلاق بسته بندی آبمیوه

ایده خلاق بسته بندی آبمیوه

بعبارتی بسته بندی های نوشیدنی این برند نسبت به گذشته تغییر زیادی نداشته است. در گذشته بسته بندیهای این شرکت بسته بنندیهایی مستطیلی و معمولی و بعبارتی خسته کننده بودند. چرا نباید از این بسته بندیهای معمولی و مستطیل شکل فاصله نمی گرفت و چیزی به مراتب هیجان انگیزتر ایجاد نمی کرد؟

و اما بسته بندی قدیم این برند ......

این شکل بسته بندی جدید به گونه ای برای بچه ها جالب است و از طرفی ایستاتر و حتی برای نوشیدن جالب تر نیز هست.

از طرفی ایده دیگر جالب این بسته بندی ایده بسته بندی تجمعی آن است که بر فروش تجمعی آن نیز کمک می کند.

بنابراین در این بسته بندی جذب حواس مخاطب، در نظر گرفتن مخاطب با سن پایین، و فروش تجمعی و همگی این موارد از طریق یک بسته بندی منحصر بفرد، ساده و گیرا مد نظر گرفته شده است.

بازدید: 1796

نظرات

ارسال پاسخ