بسته بندی خلاقانه شیر

بسته بندی خلاقانه شیر

ایده این بسته بندی شیر، پر رنگ کردن شعار آن یعنی "منبع خوبی از کلسیم" می باشد، اما چگونه...

سوال اول: شعار

اصلا شاید بپرسید، این دیگر چه شعاری است، خب معلوم است که شیر منبع کلسیم است، پس این چه شعار عامی است؟...

در این رابطه باید بگویم که گاهی شرکتها برای تاثیر گذاری مثبت بر ذهن خریداران بالقوه خود، از خصوصیات مثبت محصول چه بسا خصوصیات عام آن محصول استفاده می کنند (از جمله شعار همین محصول).

سوال دوم: طرح بسته بندی

ایده این بسته بندی برای چیست؟

معلوم است، ایده پر رنگ کردن شعار نوشته شده روی بسته بندی است، اما چگونه؟!!!!

با نشان دادن صورت گاو در دو وضعیت گاوی که شیر خورده و گاوی که خوردن شیر فراموشش شده است. گاوی که خوردن شیر را فراموش کرده به رنگ خاکستری است که خود نشان کسالت و بیماری است.

از اینکه نکات جالب دیگری که در مورد این بسته بندی به ذهنتان می رسد را با ما به اشتراک می گذارید، متشکریم.

نظرات

ارسال پاسخ