طراحی خلاقانه لوگو-دور زدن/ چرخش/ تغییر جهت

طراحی خلاقانه لوگو-دور زدن/ چرخش/ تغییر جهت

در این طراحی لوگو، خلاقیت بکار گرفته بدین صورت است که لوگو به زیبایی معنی کلمه یا همان لوگو را به تصویر می کشد. اگر با دقت به لوگوی طراحی شده بنگرید، می بینید که سر آن یک جهت و ته آن دقیقا جهت مخالف را نشان می دهد.

مورد دیگری که حقیقتا بر زیبایی این لوگو افزوده، حرف r است که شبیه یک خط تقارن است که ابتدای لوگو نسبت به آن متقارن شده و برای نشان دادن تغییر جهت نسبت به خط افق هم بار دیگر متقارن شده است.

خواهشمندیم اگر مورد جالب دیگری در مورد این لوگو وجود دارد، بیفزایید.

بازدید: 853

نظرات

ارسال پاسخ