طراحی خلاقانه لوگو-martini house

طراحی خلاقانه لوگو-martini house

این لوگوی خلاقانه به زیبایی و با سادگی کل معنی کلمه به معنای خانه ی مارتینی را به نمایش درآورده و اما چگونه...

مارتینی یک نوع نوشیدنی است که در این لوگو ظرف های آن مشاهده می شود و در بین دو ظرف یک خانه ایجاد شده که روی هم رفته خانه مارتینی را نمایش می دهند.

کلیدواژه ها: ایده خلاقانه لوگو
بازدید: 1485

نظرات

ارسال پاسخ