طراحی خلاقانه لوگو رستوران

طراحی خلاقانه لوگو رستوران

خلاقیت این لوگو در طراحی نمادی برای نام این فروشگاه است که در آن از نمادهای مربوط به رستوران یعنی قاشق و چنگال و کارد استفاده شده است.

نام این رستوران bridge به معنای پل است، که در نمادی که درست شده است پلی به تصویر کشیده شده که از قاشق، چنگال و کارد در آن استفاده شده است.

نظرات

ارسال پاسخ