طراحی لوگو خلاقانه- کوسه های هنر

طراحی لوگو خلاقانه- کوسه های هنر

در این طرح خلاقانه از یک المان قلم مو استفاده شده است، که نشان دهنده ی نمادهای هر دو کلمه می باشد.

زیبایی بیشتر لوگوها زمانی است که کاملا و به اختصار کل لوگو تایپ را با در یک نماد خلاصه کنند. در این لوگو خاص از قلم مو که نماد هنر است استفاده شده و نوک قلم مو بطور زیبایی بال کوسه (که خودش نماد کوسه است) را نشان می دهد.

کلیدواژه ها: طراحی خلاقانه لوگو هنر
بازدید: 931

نظرات

ارسال پاسخ