ایده خلاق Colgate-کیوی

ایده خلاق Colgate-کیوی

این تبلیغ هیچ متنی ندارد و در واقع نیازی هم به آن ندارد. ایده تبلیغ آنقدر خوب پیام را می رساند که نیازی به متن باقی نمی ماند.

در واقع این تبلیغی است که با استفاده از یک تصویر جسورانه (میوه کیوی) و با پیامی که خود تصویر می رساند و بسیار ساده و روشن است، کمک می کند تا توجه خواننده را به آگهی برانگیزاند.

آژانس تبلیغاتی: Cerebro Y&R, Panama

مدیر خلاقیت: Jorge Heilbron

مدیران هنری: Francisco BernalAlberto Weand Ortiz

عکاس: Carlos Villarreal

مورد جالب دیگری که در این تبلیغ به آن اشاره می شود مسئله ای است که مطمئنا همه ی ما با آن آشنا هستیم و آن مسئله "گیر کردن غذا بین دندانهایمان است". آگهی فوق نشان می دهد که این مساله برای کیوی حل شده است و خصوصا با نشان دادن دانه های مشکی که در پایین ریخته اند، مساله را برای فهمیدن روشن تر نموده است.

این برند همین خلاقیت را در مورد توت فرنگی هم بکار برده است.

خلاقیت های این تبلیغ:

استفاده از تصویری خلاق و جسورانه که به تنهایی به بیان مساله بپردازد.

نشان دادن دغدغه ی حل شده مردم با استفاده از تصویر.

زیبایی صحبت و به چالش کشیدن بیننده از طریق تنها تصویر.

نظرات

ارسال پاسخ