کاریکاتوریست #1

کاریکاتوریست #1

در قسمت کاریکاتوریست هر چند وقت یک بار کمیکی را در زمینه محتوای سایت آماده می کنیم تا زنگ استراحت آموزنده ای باشد. موضوع آنها عبارت است از موقعیت هایی که ما ممکن است در عمل در آنها قرار بگیریم و نکات آموزنده ای که در نهایت از این تجارب بدست می آید.

در صورتی که این شرایط برای شما هم اتقاق افتاده است می توانید همینجا در قسمت نظرات آن را به اشتراک بگذارید.

 

این به اون در!

 

 

 

بعضی از بروزرسانی ها رایگان نیستند

 

 

و چک ها هم البته خوب هستند!

منبع : http://www.webdesignerdepot.com/2015/10/comics-of-the-week-308/

کلیدواژه ها: کاریکاتوریست
بازدید: 1374

نظرات

ارسال پاسخ