بهترین تبلیغ خلاقانه چراغ قوه

بهترین تبلیغ خلاقانه چراغ قوه

این تبلیغ چراغ قوه از جمله تبلیغهای خلاق است که از بازاریابی یا تبلیغ چریکی برای تبلیغ محصول خود استفاده کرده است، زیبایی بسیار زیاد این تبلیغ به خلاقیت آن است.

این تبلیغ با ایده زیبا و فوق العاده ارزان نقاشی یک چراغ قوه در گوشه ی جلوی ماشین و کنار چراغهای جلو شروع شده و در این صورت یک ماشین در شب هنگام بسیار زیبا نمایانگر یک چراغ قوه قوی و نورانی می باشد و این همان حسی است که تبلغ کنندهاز مشتری انتظار دارد.

نظرات

ارسال پاسخ