بهترین ایده خلاقانه تبلیغاتی ماشین حمل

بهترین ایده خلاقانه تبلیغاتی ماشین حمل

شاید وقتی به تبلیغ خلافانه روی ماشین، خصوصا ماشینهای حمل فکر کنید، استیکرها و برچسبهای تبلیغاتی جذاب به ذهنتان بخورد، اما آیا تابحال به این فکر کرده اید که ماشین حمل می تواند به ماکتی سیار از محصول شما بدل شود.

ایده تبلیغاتی هم که در این پست از آن استفاده شده از تبدیل تانک خودرو به یکقوطی ماء الشعیر استفاده کرده است. این تبلیغ به علت چریکی بودن تاثیر بیشتری بر بینندگان می گذارد.

شما چه ایده ای از این تبلیغ گرفتید؟

از اینکه ایده های خلاقانه خود را با ما در میان می گذارید، سپاس گذاریم.

 

نظرات

ارسال پاسخ