ایده تبلیغاتی ساعت ضد آب

ایده تبلیغاتی ساعت ضد آب

ایده تبلیغاتی ساعت ضد آب

ایده تبلیغات بایستی ذهن مخاطب را جلب کند، یکی از روشهای جذب ذهن مخاطب رساندن پیام محصول/ خدمت به طور خاصی به بیننده است. گاهی روشهای جالبی هم برای جلب حواس و هم جلب اعتماد مخاطب وجود دارد.

وقتی می خواهید یک ساعت ضد آب را تبلیغ کنید، چه چیزی می تواند جالبتر و اعتماد برانگیز تر از این باشد که ساعت را در ظرف آب به مشتری نشان دهید، بله....

این امر جالب زمانی جالبتر می باشد که بسته بندی این ساعت شامل آب باشد، و ساعت در بسته ای پر از آب عرضه شود.

شما از این ایده چه ایده دیگری به ذهنتان رسید؟

از اینکه ایده های خود را با ما به اشتراک می گذارید، سپاسگذاریم.

نظرات

ارسال پاسخ