کمپین تبلیغاتی کوکاکولا برای نابینایان

کمپین تبلیغاتی کوکاکولا برای نابینایان

پس از آنکه کمپین "اشتراک گذاری کوکاکولا" برای اولین بار و با حدود 1000 نام انجام شد، این کمپین در 80 کشور دیگر در سرتاسر جهان نیز اجرا شد و اخیرا در بریتانیا و آمریکا نامهای بیشتر دیگری برای استفاده بر روی بطریها استفاده شده است.

اخیرا یک آژانس تبلیغاتی مکزیکی بنام Anomino که با کمپانی کوکاکولا کار می کرد، متوجه شد که کمپین قبلی افرادی که نمی توانستند نامشان را روی بطری ببینند، یعنی نابینایان را شامل نمی شد. به همین دلیل آنها اقدام به ایجاد یک نسخه ی ویژه که بطور انحصاری مخصوص نابینایان ساخته شده بود، نمودند.

در ماه فوریه 2014، آنها با استفاده از الفبای نابینایان، روی قوطی های کوکاکولا نامهای مختلفی و بصورت برجسته نوشتند. این نوشابه ها توسط یک ماشین سکه ای بطریهای نوشابه را به نامهای مختلف می داد، بگونه ای که نابینایان بتوانند آن را بخوانند.

واکنشها به این ابتکار بسیار مثبت بود، بگونه ای که کوکاکولا تصمیم گرفت این تجربه را از طریق تاترها و فیلمها و ویدئوها به مردم منتقل کند و بدین طریق به افرادی که یک فرد نابینا در فامیل یا دوستی دارند، در مورد این قوطی های شخصی شده بگوید. به همین دلیل ایستگاه هایی برای سفارش این قوطی های شخصی شده نیز قرارداده بودند.

 

ترجمه ویدئو در ادامه قرار داده شده است:

من معتقدم که همه ما نابینا هستیم. نابیناهایی که می توانند ببینند، اما نمیبینند.

بعضی اوقات فکر می کنم که زندگی من را مجبور کرده تا خیلی چیزها را به شیوه ای متفاوت ببینم.

و من اعتقاد دارم که خیلی از چیزها را بهتر از کسانی که می توانند ببینند، درک می کنم.

شما به هر چیزی از یک دیدگاه متفاوت نگاه می کنید.

یکسال پیش، کوکاکولا نام هزاران فرد را بر روی بطری های خود چاپ کرد.

اما، فهمیدیم که چیزی فراموش شده بود.

بنابراین ما طراحی بطری هایمان را تغییر دادیم.

تا آنها را با کسانی که فراموش کرده بودیم، به اشتراک بگذاریم.

مقدمه

بطری هایی با خط مخصوص نابینایان

واکنش بسیار مثبت بود، بگونه ای که تصمیم گرفتیم این تجربه را به فیلم تبدیل کنیم.

بنابراین بیشتر مردم با خویشاوندان یا دوستان  نابینا، توانستند بطری های شخصی شده شان را پیدا کنند و شادی شان را با آنها در میان بگذارند.

نابینا بودن سخت نیست.

باید به آن به عنوان چالش نگاه کنی.

بینا بودن به چشمانتان ربطی ندارد، اما،

به روحتان بستگی دارد.


بازدید: 2094

نظرات

ارسال پاسخ