5 حرفه ای که هر کس باید بیاموزد

5 حرفه ای که هر کس باید بیاموزد

در دنیای امروزه هر چه دانش و فن بیشتری داشته باشید، ارزش بیشتری خواهید داشت. نه تنها به عنوان کارمند بلکه به عنوان یک خدمت دهنده.
هر کس دارای زمینه های تخصص خویش است ولی داشتن یک سری حرفه عمومی می تواند نسبت به داشتن یکسری هنر اضافی بیشتر کمک کند. فن های عمومی می توانند شما را در ارتباط با دیگران چه در زمینه کاری و چه در زمینه شخصی کمک کنند.
توانمندی هایی که به درد همه می خورد

 


ارتباطات
حتما قبلا هم شنیده اید که می گویند ارتباط کلید است. ارتباط صریح و تاثیرگذار همه را به خصوص محیط کسب و کار را در یک صفحه نگه می دارد. فرقی نمی کند از طریق ملاقات درون سازمانی باشد یا پرزنتها و یا ارسال ایمیل، اینکه همه را از اطلاعات باخبر نگهداریم همه چیز را ساده تر می کند. ارتباط چیزی بیشتر از فقط کلمات است. ارتباطات غیرکلامی مانند حرکات دست و صورت نیز برخی مواقع در بیان ایده یا موضوع می توانند مفید واقع شوند.

 

 


سازمان
سازماندهی شدن به شما اجازه می دهد بتوانید وظایفتان را اولویت بندی کرده و به کارهای خود برسید. این فراتر از این است که تنها یک میز تمیز و با انضباط داشته باشید. با داشتن فرایندهای موثر می توان ابهامات را حذف کرد و به پیشرفت پروژه ها سرعت بیشتری بخشید -حتی برای طراحی وب.
با توجه به نیاز شرکت ها در اجرای پروژه.

 

 

کارتیمی 

با توجه به نیاز شرکت ها در اجرای پروژه ها به صورت Agile  و همکاری، فردی با خصوصیات و روحیات کار تیمی بسیار نیاز است. کار تیمی از همه افراد استفاده می کند تا یک محصول عالی تولید شود. هرکس توانایی های خود را ارائه می دهد تا یک راه حل ممتاز اتخاذ گردد. از طرفی تیم منجر به رشد افراد داخل آن شده و دانش تک تک افراد به مرور زمان افزایش می یابد.


حل مشکلات
تفکر بسیار و منتقدانه برای پیدا کردن راه حل مسائل می تواند منجر به پیشرفت فرایندها و خروجی شود. افزایش قابلیت های حل مسئله در شخص باعث کاهش مسائل از بوقوع پیوستن مجدد شده و باعث کاهش زمان مصرفی و استرس ناشی از آنها می شود. روش های بهبود قابلیتهای حل مسئله شامل نگاه ساده به مطالب و تفکر آینده نگر می شود. همچنین پیدا کردن راه حل برخی مواقع یک کار تیمی است و نیاز است کلیه اعضای تیم یا سازمان برای این کار بسیج شوند.مدیریت زمان
مدیریت زمان یک کار روزانه است که شامل حضور به موقع سر کار شروع و حتی سفارش شام می شود. وقت شناس بودن برای شما احترام و اعتماد به همراه می آورد. دانستن اینکه شما وقت شخص دیگری را تلف نمی کنید مهمترین ارزش درونی است که می توان در یک فرد بدست آورد. احترام گذاردن به زمان های تحویل پروژه (مانند Dead-Line ها) و طبق زمانبندی عمل کردن بسیار مهم است – به خصوص برای مشتری ها.

کلیدواژه ها: موفقیت فردی موفقیت
بازدید: 1348

نظرات

ارسال پاسخ