15 قانون کلیدی برای موفقیت برنامه ریزی کمپین

15 قانون کلیدی برای موفقیت برنامه ریزی کمپین

برنامه کمپین یکی از مهم ترین عناصری است که در پیروزی یک کمپین نقش دارد.. در این برنامه برخی اهداف بازاریابی خاص بیان می شود و راهکارهای رسیدن به این اهداف نیز در نظر گرفته می شود. یک برنامه قوی نه تنها به عنوان یک نقشه راه عمل می کند، بلکه باعث می شود شما بتوانید به طور موثرتری از منابع کمیابتان زمان، پول، مردم- استفاده کنید..

خصوصیاتی که یک برنامه کمپین باید داشته باشد:

 1. باید در آن اهداف کمپین، چالشهای پیش رو و فرصتها مشخص شده باشد .
 2. داشتن پیامی واضح، مختصر، و ترغیب کننده برای مخاطبانش (این پیام باید مقابل پیام رقبا و جهت نقض آنها باشد و بطور مداوم تکرار شود)
 3. باید واقعبینانه باشد و در آن به بودجه و اعتبارات لازم نیز توجه شده باشد.
 4. باید در راستای اهداف باشد، و همبستگی میان پدید آورندگان کمپین، حامیان آن و دیگر افراد را حفظ کند.
 5. در تخصیص اثر بخش منابع محدود از جمله (زمان، مردم و پول) کمک کند.
 6. موجب تمرکز بیشتر در کمپین شود و به عنوان یک نقشه راه، هدایتگر باشد.
 7. حتما باید مکتوب باشد.خصوصا در مواقع بحران رجوع به برنامه مکتوب و چالشهایی که از قبل در آن دیده شده می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 8. قبل از شروع کمپین اهداف عددی بگذارید، این اهداف برای اندازه گیری موفقیتتان استفاده می شوند.
 9. بدانید هزینه و منابع مورد نیازتان از مقادیری که برای انجام و اجراء کمپینتان در نظر گرفته اید، در عمل بیشتر خواهند بود.
 10. موارد غیر منتظره را در کمپینتان پیشبینی کنید.
 11. مشخص کردن جامعه هدف: اینکه هدف از این کمپین دسترسی به چه افرادیست؟ چگونه؟ برای چه مدت؟
 12. تکنولوژی: اینکه چگونه یک کمپین از تکنولوژی های مختلف (اینترنت، رسانه های اجتماعی، ایمیل و پایگاه داده ها و ...) برای برقراری ارتباط با عموم مردم، مخاطبان هدف و ... استفاده کند.
 13. در نظر گرفتن رسانه های پرداختی: این رسانه ها عبارتند از رادیو، تلویزیون، روزنامه، ایمیل مستقیم و تبلیغات اینترنتی. شما در کمپینتان باید تصمیم بگیرید که از کدامیک از .این رسانه ها استفاده می کنید.
 14. در نظر گرفتن رسانه های حاصله: از این رسانه ها جهت پوشش خبری و جلب توجه عموم استفاده می شود. باید بداند که چگونه از طریق مطبوعات، نامه به سردبیر، اجرای گفتمان، وبلاگها و اینترنت و ... توجه عموم را به خود جلب کند.
 15. قانون اتفاقهای کوچک: ممکن است با یک اتفاق کوچک غیر منتظره کمپینتان بسیار موفق و مشهور شود و گاهی با یک اتفاق کوچک ممکن است مجبور شوید به کمپینتان خاتمه دهید.

برای هر عنصر در برنامه کمپینتان، باید به چند چه پاسخ دهید:

 • چه کارهایی انجام شود؟
 • چه کسی آن کارها را انجام می دهد؟
 • چه زمانی کار انجام شود؟
 • چه مقدار هزینه می برد؟
 • چه نیازی به انجام این کار است؟.

 

کلیدواژه ها: برنامه ریزی کمپین
بازدید: 1234

نظرات

ارسال پاسخ