یادگیری زبان بدن مقدماتی

یادگیری زبان بدن مقدماتی

یادگیری زبان بدن مقدماتی

همانطور که قبلا هم در مورد فهمیدن زبان بدن گفته شد، بایستی در مرحله اول به خاطر تقاوت اخلاق و عادت انسانها این موضوع را فراموش نکنیم که خواندن زبان بدن کار نسبتا پیجیده ای است. تخمین های متفاوتی وجود دارد که چقدر از ارتباطات ما با دیگران زبانی و چه مقدار غیر زبانی است، اما مساله ای که در این مورد اهمیت زیادی دارد این است که در هر صورت، زبان بدن از جنبه های مختلف اهمیت زیادی دارد و می تواند از جنبه های مختلفی بر زندگی هر یک از ما تاثیر بگذارد، و مثلا باعث شود پیامتان را بدرستی به دیگران برسانید و نیز پیام دیگران را به درستی تفسیر کنید. در زیر شما راهنمایی های اولیه و مقدماتی جهت بهتر فهمیدن و یادگیری زبان بدن را دریافت خواهید کرد.

طرز قرار گرفتن بدن اغلب با مسائل جسمی از جمله خستگی/ف /اسیبها و غیره تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

یادگیری زبان بدن نگاه کردن

 • وقتی شما به چشم غریبه ها نگاه می کنید، زبان بدن شما در حال گفتن این مساله هستید که: " من می خواهم بیشتر درمورد شما بدانم ".
 • وقتی شما در چشم غریبه ها نگاه می کنید، بدون اینکه لبخند بزنید می توان زبان بدن تان را به عنوان تضاد، مخالفت و حتی خصومت تفسیر کرد.
 • هنگامی که شما به دهان دیگران نگاه می کنید، زبان بدن شما می گوید که " من با نگاه کردن به چشم شما راحت نیستم " یا اینکه "من احساس خاصی (مثلا بوسیدن) نسبت به شما دارم ".
 • وقتی که چشمان شما بر قسمت خاصی از صورت فردی قفل می شود، زبان بدن شما می گوید که " شما مضطرب هستید ".
 • زمانیکه شما به طور معمول نگاه تان را از فردی بر می دارید یا به سمتی غیر از سمت او تکیه می دهید، زبان بدن شما می گوید "من از شما خوشم نمی آید " یا اینکه می گوید که شما با آن شخص راحت نیستید یا نزد او کم رو و خجالتی هستید " .
 • وقتی شما یک ابرویتان را بالا می دهید، زبان بدن شما می گوید " اوه، واقعا "
 • وقتی شما چشمانتان را به سمت بالا گرد می کنید،  زبان بدن شما می گوید " من در حال تصور کردن هستم ".
 • وقتی که چشمانتان را تا نیمه می بندید، زبان بدن شما نشان می دهد که " من مشکوک هستم " .
 • وقتی شما به زمین نگاه می کنید، زبان بدن شما می گوید " من در حال فکر کردن هستم " .
 • هنگامیکه شما چشمان خود را بیش از اندازه معمول باز می کنید، زبان بدن تا می گوید " من شگفت زده هستم " .

 

یادگیری زبان بدن ویژگی های صورت 

 • زمانیکه شما چشمک می زنید، زبان بدن شما می گوید " این موضوع بین ما یک راز کوچک است " .
 • زمانیکه شما لبخند ملیح و ظریفی می زنید، زبان بدن شما "یک ژست تائید را به زبان می آورد " .
 • زمانیکه شما بگونه ای لبخند می زنید که تعدادی از دندانهایتان مشخص می شود . چشمانتان هم کمی حالت بسته تر می گیرند، زبان بدن شما می گوید "من خیلی شاد هستم " .
 • زمانیکه شما موقع راه رفتن بطور مداوم زمین را نگاه می کنید، زبان بدن شما " احساس عدم اعتماد بنفس " را نشان می دهد .
 • هنگامی که شما اخم می کنید، زبان بدن شما می گوید "من خسته / ناراضی هستم " .
 • هنگامی که شما فک خود را رها می کنید، زیبا بدن شما می گوید "من آن را باور نمی کنم " .
 • وقتی شما لب پایین خود را می گزید، زبان بدن شما می گوید " من عصبی هستم " یا من راحت نیستم "

 

یادگیری زبان بدن از طریق حرکات سر

 • وقتی سر شما بالاست، زبان بدن شما می گوید " برایم اهمیتی ندارد مردم به من نگاه کنند " .
 • زمانیکه سر شما رو به پایین است، زبان بدن شما می گوید " من دوست ندارم که مردم به من نگاه کنند " .
 • زمانیکه سرتان را برمی گردانید تا کسی را ببینید، زبان بدن تان می گوید " من از دیدن شما لذت می برم ".

 

یادگیری زبان بدن از طریق مکان قرار گرفتن پاها

 • زمانیکه شما پاهایتان را نزدیک هم نگه می دارید، زبان بدن شما می گوید "من متوسط و میانحال هستم " .
 • زمانیکه پاهایتان را دور از هم قرار می دهید، زبان بدن شما می گوید "من متوسط و میانحال نیستم ".

 

یادگیری زبان بدن از طریق وضعیت قرار گرفتن شانه ها 

 • زمانیکه شانه های شما باز و گشسترده هستند، زبان بدن تان می گوید " من دوست دارم افراد جدیدی را ملاقات کنم " .
 • وقتی شانه های شما بسته هستند و قوز کرده اید، و وضعیت تان غیر خوشحال نمایان می کند، زبان بدن تان در حال گفتن این است که " تنهایم بگذارید، لطفا " .

 

یادگیری زبان بدن از طریق فهمیدن ارتباطات فیزیکی

 • زمانیکه شما بازوی کسی را لمس می کنید، زبان بدن شما می گوید " می خواهم با هم صمیمی تر و نزدیک باشیم "
 • زمانیکه شما کمر، گردن یا صرت شخصی را لمس می کنید، زبان بدن شما می گوید "من بصورت فیزیکی جذب شما شده ام "

 

یادگیری زبان بدن از طریق فهمیدن حالات و شرایط عمومی

 • زمانیکه شما دچار تنش و خستگی هستید و آن را بروز می دهید، زبان بدن شما می گوید " من راحت نیستم " .
 • زمانیکه شما ریلکس هستید، زبان بدن شما می کوید " من راحت هستم "
 • زمانیکه شما بیقرار هستید، زبان بدن شما می گوید " من می خواهم چیز بهتری برای انجام پیدا کنم " .

نظرات

ارسال پاسخ