کمپین ویدئویی خلاقانه تبلیغاتی عینک Ray Ban

در این کمپین تبلیغاتی- تبلیغ خلاقانه، برند عینک Ray Ban استیکرهایی با اندازه های متفاوت و رنگهای متفاوت چاپ کرده، و روی تصویر کلیه ی تبلیغات چاپی که عکس انسان داشتند یا روی صورت مجسمه ها چسباندند. فرض کنید یک روز شما به خیابان بروید و در هر چه تبلیغ در خیابان میبینید، آدمها عینک زده اند، ناخودآگاه دقت می کنید که جریان چیست و درگیر می شوید و بازاریابی چریکی به خواسته اش که درگیر کردن افراد است، می رسد. 

هرگاه هدف شما از برگزاری یک کمپین جذب سریع مخاطب یا تاثیر گذاری سریع است، بازاریابی چریکی به شما پیشنهاد می شود.

اصل بازاریابی چریکی از خلاقیت سرچشمه می گیرد، از این رو در بازاریابی چریکی نتیجه کار ارائه تبلیغات خلاقانه می باشد.

نظرات

ارسال پاسخ