کمپین خلاقانه تبلیغات چریکی کوکاکولا-ماشین شادی

تبلیغ خلاقانه یا بعبارتی کمپین خلاقانه تبلیغاتی کوکاکولا که با استفاده از یک ماشین خرید نوشابه، یا به عبارتی ماشین شادی کوکاکولا، تبلیغی کاملا چریکی و پر اثر در جمع دانش آموزان انجام داد.

برای انجام این کمپین خلاقانه، ابتدا یک ماشین خرید نوشابه کوکاکولا در مدرسه ای قرار داده شد، از این مرحله خلاقیت شروع می شود و این ماشین به جای دادن یک نوشابه به ازای پول خرد وارد شده، چندین نوشابه به طرف می داد بگونه ای که آن فرد هم غافلگیر می شد، این ماشین حتی پیتزا و یک ساندویچ کالباس غول آسا و گل نیز به افراد می داد.

این سرگرمی و این غافلگیر شدن توسط این برند، به آسانی پیام هویت برند و نیز تبلیغ دهانی این برند را به گوش دیگران هم رساند.

شما چقدر از تبلیغات و بازاریابی چریکی برای تبلیغ برند حود استفاده کرده اید، و یا اگر  از تبلیغات چریکی استفاده کرده اید، در نهایت می خواسته اید جمعیت هدف به چه نتیجه ای در مورد برند شما برسند؟ چه هویت برندی را به مردم معرفی کرده اید؟

نظرات

ارسال پاسخ