کمپین خلاقانه تبلیغاتی ویدئویی انرژی طبیعی

کمپین تبلیغاتی که در این ویدئو مشاهده می کنید، تبلیغی است که حتی نحوه استفاده از انرژی طبیعی در آن بسیار متفاوت است. برند tropicana برای اینکه هویت برند خود را به عنوان یک برند طبیعی معرفی کند، از پرتقال برای تولید برق تابلوی تبلیغاتی اش استفاده کرده است. 

شما چه هویتی برندی از خود نشان داده اید؟ می خواهید مردم نسبت به برند شما چه احساسی داشته باشند؟ 

نظرات

ارسال پاسخ