کمپین بازاریابی خلاق-بازاریابی چریکی-بیمه ماشین

داستان و ایده خلاقانه این کمپین تبلیغاتی خلاق، مربوط به یک شرکت بیمه است، که قصد دارد بطور خاص بیمه ماشین هایش را تبلیغ کند و از این طریق به افزایش فروش برسد و در عین حال قصد دارد هزینه کمی در این زمینه خرج کند.

این ویدئو در مورد یک کمپین تبلیغاتی جهت افزایش فروش بیمه ماشین بوده است، بطوریکه کمترین هزینه را هم داشته باشد، چون در این کمپین تبلیغاتی کم هزینه بودن هم مد نظر است. بنابراین اولین و بهترین راهی که به نظر می رسد استفاده از بازاریابی چریکی خواهد بود. حتما می دانید علت استقبال عمومی از بازاریابی چریکی، خلاق بودن، فرآگیر شدن و تاثیر گذاری و هزینه نسبتا کم آن می باشد

در این زمینه ایده این آژانس استفاده از ایده خراشها و آسیبهای ماشین بوده، که علائم ظاهری هستند که به رانندگان یادآوری می کنند چقدر به تصدف و آسیب ماشین نزدیکند. به همین دلیل آنها استیکرهایی به شکل ماشین و شبیه چسب زخم ایجاد کردند و در هر گوشه از شهر که ماشین آسیب دیده ای بود، مثلا پنجره شکسته، در آسیب دیده و...، آنها این استیکر را روی قسمت های آسیب دیده آن ماشین می چسباندند. استفاده از این استیکرها در هر گوشه از شهر بهترین مزیت آنها بود و این به نوعی یکی از اثرگذارترین تبلیغات محیطی و از هدفمند ترین تبلیغات محیطی به نوع خودش به حساب می آمد.

نظرات

ارسال پاسخ