چگونه از طریق زبان بدن تاثیر خوبی بر دیگران بگذاریم ؟

چگونه از طریق زبان بدن تاثیر خوبی بر دیگران بگذاریم ؟

 

زمانیکه شما کسی را برای اولین بار ملاقات می کنید، بسیار مشتاقید که تاثیر خوبی بر وی بگذارید و دلیل آن هم این است که اولین ارتباط مهم ترین ارتباط است. شما می خواهید همه چیز در زمان مناسبش و به طور کامل و بی نقص انجام بگیرد.

به هر حال این تنها دهان شما نیست که عمل صحبت کردن را انجام میدهد، و نحوه قرار گرفتن بدن تان نیز به همان اندازه اهمیت دارد. وقتی زمان آن است که شما بر دیگران تاثیر مثبتی بگذارید، شما می توانید این کار را از طریق گفتگوی کلامی انجام دهید، اما بسیار بهتر و موثرتر است اگر همه این کارهای درسا را از طریق زبان بدن تان نیز انجام دهید.

برای تاثیر گذاری مناسب از طریق زبان بدن شما بایستی به مبانی این سه گام دقت کنید و هر جایی که لازم شد آنها را به درستی انجام دهید:

  1. اعتماد بنفس تان را نشان دهید و به طرف مقابل منتقل کنید.

  2. یک حرکت خوش آمدگویی انجام دهید.

  3. مثبت بودن و مهربان بودن خود را نشان دهید.

اعتماد بنفس خود را نشان دهید:

1-1- محکم و قاطعانه دست بدهید.

دست دادن ضعیف، بدون توجه می تواند شما را به نظر ترسو، ضعیف و هرچیز دیگری به غیر از یک فرد با اعتماد بنفس نشان دهد. دست دادن شما بایستی قاطعانه باشد اما نه بسیار محکم بطوریکه درد را به طرف مقابل وارد کند. زمانیکه شما با کسی دست می دهید، با وی ارتباط چشمی برقرار کنید تا نشان دهید که شما به خود اطمینان دارید و همین طور و به ملاقات وی علاقمند هستید.

1-2- وضعیت و حالت خود را آرام و ریلکس نگه دارید، اما نه دولا و خمیده.

صاف بایستید، اما نه آنقدر سفت که سخت و عصبی به نظر برسید.

اگر به طور معمول و طبیعی قوز می کنید یا قوز دارید، مطمئن شوید که تا اندازه ممکن صاف ایستاده اید و یا هر چند مدت یکبار به وضعیت ایستادن تان دقت می کنید.

کمر خمیده می تواند باعث شود که شما نسبت به خودتان نامطمئن بنظر برسید، یا اینکه بنظر برسد که شما به آن موقعیت زیاد اهمیت نمی دهید.

صاف و بلند بودن چه در وضعیت نشسته و چه در وضعیت ایستاده نه تنها باعث می شود شما با اعتماد بنفس تر بنظر برسید بلکه باعث می شود که شما نسبت به همیشه اعتماد بنفس بیشتری در خودتان حس کنید.

1-3-مقدار مناسبی از تماس چشمی تان را با دیگری حفظ کنید

با حفظ تماس چشمی با فردی که با او در حال صحبت هستید، یا برای بار اول با او ملاقات می کنید، در واقع به وی نشان داده اید که به وی یا به سخنان وی اهمیت می دهید و همچنین نه تنها توجه شما را به وی نشان می دهد بلکه علاقمندی شما به وی یا موضوع را نیز نشان می دهد.

هر زمان که یک مکث طبیعی در گفتگو وجود دارد، اگر احساس راحتی بیشتری می کنید، به طور طبیعی به چیزی دیگری یک نگاه معمولی بیندازید و دوباره نگاهتان را به فرد مقابل بازگردانید.

تماس چشمی خوب است، اما خیره ماندن بدون توقف می تواند برای طرف مقابل نگران کننده باشد.

توجه کنید که چقدر چشمک می زنید، چون این عمل می تواند یک عمل ناخودآگاه باشد، اما چشمک ها یا پلک زدن های سریع می تواند شما را عصبی یا ناراحت جلوه دهد. اگر ناگهان متوجه پلک شدن سریع خود شدید، تنها راه حل این است که تا می توانید سرعت انجام این کار را کم کنید.

1-4- دست های خود را به لبه جیب شلوارتان یا در دو طرف خود تکیه دهید.

زمانیکه افراد عصبی هستند این بسیار رایج است که آنها با دستهای خود کلنجار می روند.

اگر نشسته هستید، سعی کنید دستهای خود را ثابت و بدون بازی کردن قرار دهید و یا با دستها زانوی خود را بگیرید.

از لمس موها یا تنظیم کردن لباس هایتان خودداری کنید، چون ممکن است باعث شود شما عصبی، نا مطمئن و حتی فریبکار بنظر برسید.

با استفاده از دست هایتان حرف بزنید، البته اگر این کار را در آن موقعیت مناسب ارزیابی می کنید. اگر در مورد موضوعی که صحبت می کنید، پر شور و پر انگیزه هستید و یا می خواهید اینگونه بنظر برسید، علاوه بر استفاده از دشتها، هنگام صحبت کمی هم حرکت کنید، البته نه بیش از اندازه.

1-5- موضع خود را توسعه دهید

اگر شما می خواهید زمانیکه با کسی ملاقات می کنید، با اعتماد بنفس بنظر بیایید، سعی کنید در جایگاه خود جای بیشتری را اشغال کنید. برای مثال اگر شما پاهایتان را بهم بچسبانید یا بصورت ضربدری از پشت هم رد کنید، شما با احتمال زیادتر عصبی یا احساس عدم امنیت خودرا بروز می دهید.

به جای آن پاهای خود را جدا از هم و در وضعیت قدرت نگه دارید و به هر کسی که کنار شما قرار دارد نشان دهید شما از خودتان مطمئن هستید.

کلیدواژه ها: زبان بدن
بازدید: 1175

نظرات

ارسال پاسخ