فرم تحقیق آگاهی از برند Brand Awareness

فرم تحقیق آگاهی از برند Brand Awareness

فرم تحقیق آگاهی از برند- brand awareness

اگر شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که آگاهی از برند یا brand awareness  برایتان مهم است یا می خواهید میزان آگاهی برند خودتان را در بین مردم و خصوصا مشتریانتان تحقیق کنید، تا متوجه شوید چقدر برندتان در بین مصرف کنندگان مشهور است و اصلا آیا مشهور است یا نه؟ و یا اینکه برندتان در چه نواحی جغرافیایی مشهورتر است و درچه جاهای دیگری بایستی متمرکز تر کار کنید، استفاده از این فرم را به شما توصیه می کنیم. این فرم آگاهی برند از افراد سوالهایی تا سطح آگاهی از برند شما را بسنجد و بگونه ای طراحی شده تا تعصب مصرف کنندگان در تحقیق تاثیر نگذارد و بعبارتی اندازه واقعی  شهرت برندتان را به شما نشان می دهد. از این فرم تحقیقی-پژوهشی استفاده کنید تا بفهمید آیا برندتان در ذهن مصرف کنندگان می ماند و  یا اینکه میزان دسترسی به برندتان و یا ماندگاری آن در ذهن افراد چقدر است؟

با انجام این تحقیق خواهید دید آیا مصرف کنندگان با شنیدن نام برند شما از طریق همین پرسشنامه ها، به سراغ شما می آیند یا خیر؟ و ازطرفی پاسخ پرسشهای مربوط با برندتان را از مشتریان دریافت می کنید.

فرم تحقیق در مورد میزان آگاهی برند یا brand awareness

  1. میزان آشنایی شما با این محصول چقدر است؟

آشنایی بسیار زیاد           آشنایی زیاد               آشنایی متوسط                   آشنایی خیلی کم               اصلا آشنایی ندارم  

  1. زمانی که شما به این نوع محصول فکر می کنید، چه برندهایی به ذهنتان می آید؟

 

  1. از برندهای زیر کدامیک را تاکنون شنیده اید؟ (می توانید چند مورد را انتخاب کنید)

برند رقیب 1         برند رقیب 3            برند خودتان            برند رقیب 2                   برند رقیب 4

  1. از کدام برندهای زیر در حال حاضر استفاده می کنید؟(می توانید چند مورد را انتخاب کنید)

برند رقیب 2          برند خودتان             برند رقیب 4             برند رقیب 3                 برند رقیب 1

  1. کدام برندهای زیر را در گذشته مصرف کره اید؟

برند رقیب 3           برند رقیب 1           برند خودتان              برند رقیب 4                 برند رقیب 2

  1. تابحال نام برند ما را شنیده اید؟

 

  1. چقدر با برند ما آشنایی دارید؟

آشنایی بسیار زیاد           آشنایی زیاد               آشنایی متوسط                   آشنایی خیلی کم               اصلا آشنایی ندارم

  1. در یکسال گذشته چقدر شنیده اید که دیگران در مورد برند ما صحبت کنند؟  

همیشه اوقات                 بیشتر اوقات               به طور متوسط                   خیلی کم                       اصلا چیزی نشنیده ام

  1. در یکسال گذشته تبلیغات برند ما را کجاها دیده اید؟

بیلبوردها              مجلات                  روزنامه ها                          اینترنت                 وسایل حمل و نقل عمومی 

رادیو                   تلویزیون                 مجلات زرد                       اصلا تبلیغات شما را ندیده ام                

موارد دیگر (ذکر کنید)...................................................

  1. چقدر احتمال دارد برند ما را به دوستان یا همکارانتان پیشنهاد کنید؟

اصلا توصیه نمیکنم     ..............................................................................................................................................................   حتما توصیه میکنم

لطفا عدد خود را ذکر کنید :

تحلیل پرسشنامه:

سوالات اول برای فهمیدن این موضوع است که زمانیکه صحبت از محصول یا خدمات خاصی می شود، آیا افراد یا مصرف کنندگان مورد نظر برند شما را به خاطر می آورند؟

سوالات 1 تا 8 نشان می دهند که آیا وقتی نام برند شما در میان برندهای بسیار شناخته شده می آید، مصرف کنندگان شما و برند شما را هم بیاد می آورند؟ سوال 9 نشان می دهد که مشتریان شما در هر ناحیه جغرافیایی کدامیک از تبلیغات شما را دیده اند و یا بعبارتی کدام تبلیغاتتان اثرگذارتر بوده است؟ زمانی که شما بفهمید مصرف کنندگان از چه طریقی برند شما را می شناسند، شما می توانید کمپین تبلیغاتی تان را در آن نقاط متمرکزتر کنید. در واقع این فرم به شما کمک می کند تا با انجام آن بطور تحقیقات جغرافیایی، یعنی انجام آن در مناطق جغرافیایی مختلف، متوجه شوید که کدامیک از بخشهای بازار بیشتر شما را می شناسند و یا از چه طریقی شما را می شناسند.

بازدید: 1507

نظرات

ارسال پاسخ