تکرار تبلیغات

انواع رسانه های تبلیغاتی

مریم صمدی 1395/1/28 13:50

هر کسب و کاری برای توسعه و پیشبرد برند خود به مجموعه ای از اقدامات بازاریابی یا همان 4p نیاز دارد. یکی از pهای 4p، همان پروموشن یا همان اقدامات ترفیعی و ترویجی است، که یکی از مهمترین ابزاری که در این زمینه استفاده می شود، تبلیغات است.

روشهای تبلیغاتی متعددی وجود دارد، اما برای انتقال تبلیغات به مخاطبان نیازمند استفاده از رسانه های مختلفی هستیم. بنابراین برای شناسایی انواع روشهای تبلیغاتی، آشنایی با  انواع رسانه های تبلیغاتی لازم بنظر می رسد.