تفاوت بازاریابی و فروش

تفاوت بازاریابی و فروش

تفاوت بازاریابی و فروش :

به طور کلی بازاریابی و فروش به عنوان دو کلمه مترادف استفاده می‌شوند، اما تفاوت قابل توجهی بین این دو مفهوم وجود دارد.جهت مدیریت موفق بازاریابی لازم است که تفاوت بین این دو کلمه را بدانید.

فروش بر محصول متمرکز است و بیشتر تولید محور است و دارای اهداف کوتاه مدت در دستیابی به سهم بازار است. در فروش تاکید بر تنوع قیمتی است تا بتوان به نحوی فروش را انجام داد، بطوریکه در فروش می‌توان گفت هدف این است که به نحوی فروش محصول انجام گیرد. این تمرکز کوتاه مدت برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی محتاطانه جهت بهبود برند یا نام تجاری سازمان در بازار و یا دستیابی به یک مزیت رقابتی در میان مشتریان وفادار نیست . هدف نهایی از هر فروش افزایش سود از طریق حداکثر فروش است.

یک سوال کلیدی: چگونه می‌توانید چیزی را به کسی بفروشید؟!

بیشتر مردم در چنین موقعیتی فکر می‌نند که به منظور فروش چیزی باید آن را جذابتر و زیباتر نمود. آنها فکر می‌کنند که یک محصول را باید فروخت تا ویژگیها و خصوصیات خود را نشان دهد و محصول جایگاه خود را بین عموم پیدا کند. اما جواب درواقع جواب درست می‌گوید: فروش چیزی است که خریداران را به اقدام وادار می‌کند، بنابراین فروشنده باید به خریداران نشان دهد که چرا آنها به این محصول نیاز دارند و آنها را وادار به کاری کند که پیش از این نمی‌خواستند انجام دهند و خریدار مشکلی را در خودش کشف کند که فروشنده به راحتی می‌تواند آن را برای وی حل کند. از طرفی فروش زمانی آغاز می‌شود که محصول یا خدمت برای مصرف یا استفاده در دسترس باشد.  

چگونه بازاریابی با فروش با هم متفاوتند؟

بازاریابی به عنوان یک مفهوم و رویکرد بسیار وسیع تر از فروش است و به خاطر اینکه به جای تمرکز بر محصول بر مشتری تمرکز میکند پویاتر است. در حالیکه فروش حول محور نیازها و علائق تولید کننده و بازاریاب می‌چرخد، بازاریابی حول علائق و نیازهای مصرف‌کننده می‌چرخد. در واقع بازاریابیفرآیند شناخت و ارضاء نیازهای مصرف‌کنندگان است.بازاریابی متشکل از تمام فعالیتهای مربوط به برنامه‌ریزی محصول، قیمت‌گذاری، ترویج و توزیع محصول یا خدمت است.این فرآیند با شناسایی نیازهای مصرف‌کنندگان آغاز می‌شود و به پایان نمی‌رسد مگر اینکه از سطح رضایت مصرف‌کننده از مصرف محصول فیدبک بگیرد.بازاریابی یک زنجیره بلند از فعالیتهاست که شامل تولید، بسته بندی، تبلیغات، قیمت‌گذاری، توزیع و فروش می‌شود.

نیازهای مصرف‌کننده یک نیرو و فشار راهنما جهت انجام همه این فعالیتهاست. سود نادیده گرفته نمی‌شود اما بر اساس ایجاد یک رابطه بلند مدت شکل می‌گیرد.

در بازاریابی سهم ذهن مهم‌تر از سهم بازار است. یعنی در بازاریابی بیشتر سعی می‌شود در ذهن مخاطب جای گرفت در حالیکه فروش تنها به سهم بازار و رابطه کوتاه مدت با مشتری فکر می‌کند.

تفاوت بازاریابی و فروش بیشتر از لحاظ معنایی است. یک بازاریابی صحیح تلاش می‌کند تا محصول یا خدمتی با ارزش افزوده و ارضا کننده ایجاد کند که مشتری خودش بخواهد آن را بخرد. چیزی که برای فروش ارائه می‌شود بیشتر از جانب خریدار به آن نگاه شده تا فروشنده.  فروشنده نشانه ها و راهنمایی‌های لازم برای محصولش را از جانب خریدار گرفته است و محصول نتیجه دنباله ای از تلاشهای بازاریابیست و نه بالعکس. در حایکه فروش صرفا خود را در نظر می‌گیرد و با ترفندها و تکنیکهای جذب مشتری، به دنبال جذب پول برای محصول سازمانش می‌باشد. در حالیکه بازاریابی کل کسب و کار را به عنوان یک تلاش شدید یکپارچه جهت کشف، ایجاد، بیدار کردن و جلب نیازهای مشتری در نظر می‌گیرد.


کلیدواژه ها: بازاریابی فروش
بازدید: 1429

نظرات

ارسال پاسخ