تبلیغ خلاقانه بازاریابی چریکی-تبلیغ دستمال کاغذی-تبلیغات محیطی

تبلیغ خلاقانه بازاریابی چریکی-تبلیغ دستمال کاغذی-تبلیغات محیطی

شما در مورد این تبلیغ چه فکری می کنید، استفاده از ماکتها در پیاده رو برای تبلیغات قهوه است؟خیر اشتباه می کنید این یک ایده خلاقانه متعلق به بازاریابی چریکی و تبلیغ دستمال کاغذی است.

بله، چریکی بودن این تبلیغ دقیقا به خاطر همین اشتباهی است که مردم در نگاه اول می کنند.

ایده خلاقانه

درگیر کردن مردم، استفاده از درک اشتباه مردم و در نتیجه تثبیت شدن در ذهن آنها ایده خلاقانه این بازاریابی چریکی است. در این تبلیغ یک لیوان بزرگ قهوه ریخته شده و از مردم خواسته می شود تا با یک جعبه غول آسای دستمال کاغذی که در آنجا قرار دارد، آن را پاک کنند، همین کار با یک بستنی غول آسا نیز انجام شده است.

بازاریابی چریکی

بر انگیختن تعجب مردم و فهماندن منظور به آنها که این تبلیغ یک دستمال است، نکته خلاقانه در این تبلیغ است.

تبلیغ خلاق

وجود صحنه ای از ماکتهای غول آسا و جالب بودن انجام دستورالعمل پاک کردن، باعث بازاریابی ویروسی و تبلیغ بیشتر نیز شد.

طراحی خلاقانه

استفاده از ماکتهای غول آسا و طراحی خلاقانه کمپین و محل تبلیغ و نیز خلق این رسانه جدید تبلیغات محیطی از ابتکارات دیگر این تبلیغ بود.

طراحی خلاقانه را با طوفان فکری در تبلیغات خلاق آغاز کنید.

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین با نام خودتان و دفاع از طرحتان ثبت کنید.

 

نظرات

ارسال پاسخ