تبلیغات

بهترین ایده خلاقانه بازاریابی و تبلیغات فیلم

مریم صمدی 1395/3/17 23:33

ایده خلاقانه برای فیلم چه می تواند باشد، آیا به تیزرهای تبلیغاتی از نوع خلاقانه و یا بیلبوردهای خلاقانه ختم می شود، یا بگونه ای استفاده از ابزارهای فیلم در جاهای مختلف شهر هم می تواند یک تبلیغات و بازاریابی خلاقانه به شمار آید...

ایده خلاقانه تبلیغات محیطی

مریم صمدی 1395/3/16 09:35

همیشه منظور از تبلیغات محیطی استفاده از بیلبورد و سایر رسانه های محیطی عام همچون بنر  و ... نمی باشد، گاهی می توان خلاق تر بود و شاید با استفاده از ابزار، ماکتها و  حتی رنگها، نورها و محیط، محصول و کاربرد آن را خلاقانه تر معرفی کرد.

تبلیغ خلاقانه چسب مایع

مریم صمدی 1395/3/5 21:25

در ایران شاید زمانیکه صحبت از چسب می شود، همگی به یاد شعار چسب راضی می افتیم، اما چه تبلیغ محیطی تاثیر گذار خلاقانه ی دیگری در این زمینه وجود دارد و چرا؟

ایده تبلیغاتی ساعت ضد آب

مریم صمدی 1395/3/2 21:44

<p>ایده تبلیغات بایستی ذهن مخاطب را جلب کند، یکی از روشهای جذب ذهن مخاطب رساندن پیام محصول/ خدمت به طور خاصی به بیننده است. گاهی روشهای جالبی هم برای جلب حواس و هم جلب اعتماد مخاطب وجود دارد.</p>