تبلیغات

ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه بانک-تبلیغ اینترنت بانک-فرهنگسازی استفاده

مریم صمدی 1395/6/1 20:58

برای تبلیغ بانک ها و خصوصا تبلیغ خدمات مهم بانک ها از جمله  خدمات بانک داری اینترنتی چه ایده خلاقانه ای سراغ دارید؟ آیا همه ایده ها تکراری هستند و به دنبال ایده ای جالب برای تبلیغ خلاقانه بانک هستید؟ بنابراین ایده خلاقانه زیر را مهمان ما باشید...

ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه شامپو

مریم صمدی 1395/5/26 19:04

ایده خلاقانه در زمینه شامپو حتما زیاد دیده اید و حتما در این زمینه تبلیغات خلاقانه زیادی هم دیده اید و این ایده ها و تبلیغات آنقدر زیادند کهشاید شما فکر کنید، مگر ایده خلاقانه دیگری هم می شود به کار برد. و اما ایده خلاقانه و تبلیغات خلاق شامپو هد اند شولدر نظر شما را در این رابطه عوض می کند...

ایده خلاقانه و تبلیغات خلاقانه فرهنگسازی-سیگار

مریم صمدی 1395/5/26 18:18

ایده خلاقانه ای که در شهر شما برای فرهنگسازی ها بکار می برند چه ویژگی دارد. آیا برای خصوصا فرهنگسازی عدم استفاده از چیزی، ایده های مستقیم بکار می برند. برای مثال در شهر شما چگونه ترک سیگار را فرهنگسازی می کنند.

تبلیغ خلاقانه نان رژیمی

مینا نیازی 1395/5/20 09:53

آیا محصولی در زمینه مواد غذایی رژیمی دارید؟ آیا بدنبال ایده خلاقانه ای برای تبلبغ آن می گردید. میتوانید از تبلیغ نان رژیمی که ارائه شده است ایده بگیرید. چگونه نان رژیمی خود را تبلیغ کنیم. ایده خلاقانه تبلیغ نان رژیمی که ارائه شده است می تواند راه کاری برای تبلیغ موثر برای نان رژیمی باشد.

ایده خلاقانه تبلیغ خلاق-تبلیغ حمل بار-آژانس هواپیمایی

مریم صمدی 1395/5/18 20:16

آیا شما هم یک شرکت حمل بار دارید؟ شما چگونه حس اعتماد را در مخاطبانتان ایجاد می کنید؟ ایده خلاقانه این تبلیغ خلاق در جلب اعتماد مخاطب در سریع بودن و سالم رساندن هرچیزی حتی حساس ترین اجناس به دست مشتریانش است.

ایده خلاقانه تبلیغ خلاقانه-تبلیغ شرکت هواپیمایی حمل بار

مریم صمدی 1395/5/18 19:55

ایده خلاقانه شما برای متمایز کردن یا بهتر به یاد ماندن در ذهن مشتریان چیست؟ برای یک آژانس هواپیمایی حمل بار چه تبلیغ خلاقانه ای می توان بکار برد. توضیحات تبلیغ خلاقانه ایده خلاقانه یک برند ترکیه ای را ببینید...

ایده خلاقانه تبلیغاتی مک دونالد در فرودگاه

مریم صمدی 1395/5/14 18:15

حتما شما هم از این همه تبلیغ یکنواخت در فرودگاه ها خسته شده اید و به دنبال یک ایده خلاقانه تبلیغاتی می گردید، نگران نباشید، مک دونالد یک تبلیغ محیطی خلاقانه، آنهم در محیط فرودگاه های جهان انجام داده است.