تبلیغات گوگل

اکانت اختصاصی گوگل

نیلوفر ارژندی 1396/10/2 09:12

آیا ترجیح میدهید دسترسی مستقیم به اکانت تبلیغ گوگل خود داشته باشید؟ یا بتوانید خودتان اکانت را مدیریت کنید؟
و یا مدیریت اکانت را به ما بسپارید.

پرسش و پاسخ تبلیغ گوگل

مریم صمدی 1396/2/7 09:03

گوگل ادوردز را نمی شناسید یا می خواهید بهتر بشناسید؟ نگران نباشید، هر سوالی که در رابطه با تبلیغات گوگل در ذهنتان داشته باشید در این مقاله پاسخ داده می شود. این سوالات در ابتدای مقاله آمده اند، و برای یافتن پاسخ هر سوال به پاراگراف مربوطه در مقاله مراجعه کنید :