تبلیغ آسانسور

تبلیغ خلاقانه آسانسور-کاشت مو

مریم صمدی 1395/3/21 12:45

شاید تبلیغات روی آسانسورها و پله برقی ها یکی از جدیدترین رسانه های تبلیغات محیطی باشند، اما یک تبلیغ معمولی چه روی دیوار و چه بیلبورد و یا آسانسور، گیرایی کمی خواهد داشت، اما چه چیزی در مورد این تبلیغ خاص خلاقانه است؟!!!