بسته بندی خلاقانه نوشیدنی- بازاریابی چریکی

بسته بندی خلاقانه نوشیدنی- بازاریابی چریکی

در مورد یک بسته بندی نوشیدنی عرف بازار چه ایده خلاقانه ای می توان اندیشید که بسته بندی خلاق تر یا بهینه تر یا پر استفاده تر بنظر برسد، برای این منظور می توانیم به ایده خلاقانه بسته بندی به اشتراک گذاری کوکاکولا بپردازیم.

در مورد بسته بندی های قوطی یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که وقتی درب شان باز می شود، دیگر قابل بسته شدن نیست، یعتی دیگر قابل حمل نیست، این ایده جالب کوکاکولا که یک بسته بندی اش قابل تقسیم به دو بسته است این مشکل را تا حدی حل کرده....

از طرف دیگر این حس امکان به اشتراک گذاری نوشیدنی تان با دیگران قطعا حس خوبی خواهد بود و این حس هنگام استفاده از این بسته بندی حس می شود و حتی در هویت برند کوکاکولا نیز تاثیر می گذارد.

بازاریابی چریکی این بسته بندی، حس غافلگیری خرید یک بسته اما امکان به اشتراک گذاری مقداری از آن با دیگران است.

نظرات

ارسال پاسخ