ایده خلاقانه بسته بندی روغن زیتون

ایده خلاقانه بسته بندی روغن زیتون

خلاقیت در بسته بندی همیشه به خاطر ظاهر آن نیست، گاهی خلاقیتها به خاطر سایز عجیب  محصول و نیز مورد استفاده جالب آن است.

همیشه در تبلیغات بایستی هر آنچه  را می توان نشان داد و در این زمینه شناخت کافی مشتریان نیاز است. درواقع اگر شما یک تحقیقات بازار خوب انجام داده باشید، می توانید بیشترین خصوصیات، ساعات پیک کاری، علایق و حتی نحوه مصرف و یا نیازهای مصرفی مشتری را شناسایی کنید.

 

در این بسته بندی خلاقانه نیز همین اتفاق افتاده است، شما چقدر نیاز به داشتن روغن زیتون در محل کار داشتید، اما نمی توانستید آن را با خود به سر کار ببرید، داستان این بسته بندی هم از این قرار است.

نظرات

ارسال پاسخ