بازاریابی

آمیخته بازاریابی 4P

مریم صمدی 1395/1/4 14:44
بازاریابی شامل طیف وسیعی از فرآیندهای مرتبط با شناخت آنچه مشتریان می‌خواهند، و سپس فراهم کردن آن برای آنهاست. در عمل، بازاریابی می‌تواند کمی پیچیده تر نیز باشد، و هر بازاریاب استراتژی‌های نوآورانه خود را توسعه دهد، اما بیشتر بازاریابیان حرفه‌ای با چندین اصول اساسی بازاریابی موافقند. 4 اصل اساسی بازاریابی که اغلب آنرا 4P's یا آمیخته بازاریابیمی‌خوانند عبارتند از:  کالا/خدمت، ترویج/ پیشبرد، قیمت و مکان.