بازاریابی چریکی بیلبورد دو وجهی BBC

بازاریابی چریکی بیلبورد دو وجهی BBC

یکی از خصوصیات مهم بازاریابی چریکی نوآور بودن آن است، ما تا بحال بیلبوردهای سه بعدی دیده بودیم، اما بیلبورد خلاقانه دو وجهی، که شما با نگاه به دو وجه آن کل ماجرا را متوجه شوید، ندیده بودیم. واقعا ایده خلاقانه طراحی دو وجهی جالب این بیلبورد ناب است.

بازاریابی چریکی

ایده نو و ایده ناب این تبلیغ، از مهم ترین خصوصیات بازاریابی چریکی آن است

ایده خلاقانه

شما چقدر با این ایده خلاقانه ارتباط برقرار کردید؟

جون در بازاریابی چریکی هدف نهایی تاثیر زیاد بر مردم و ماندگاری در ذهن آنهاست.

تبلیغ خلاقانه

بی بی سی با این تبلیغ خلاقانه اش، هدف جذب و جلب ذهن مردم، جهت ایجاد هویت برند خاصی را داشته.

هویت برند

شما با دیدن این تبلیغ حتما به ذهنتان می خورد که هیچگاه نباید یک طرفه قضاوت کرد، همیشه باید حرف دو طرف قضیه را شنید و جریان را از هر دو سو نگاه کرد، همین کافیست....

همین حالا بی بی سی هویت برندش را در ذهن شما بطور ناخودآگاه ایجاد کرد، که همیشه در مورد وقایع بی طرف است و همیشه دو طرف ماجرا را برای شما به نمایش می گذارد و این بود هویت برند ایجاد شده اش.

نظرات

ارسال پاسخ