ایده خلاقانه تبلیغ بیمه ماشین-بازاریابی چریکی

ایده خلاقانه تبلیغ بیمه  ماشین-بازاریابی چریکی

تبلیغ بیمه ماشین در شهر شما چگونه است؟ بیلبورد؟تراکت؟تبلیغات رادیویی و تلویزیونی؟ در این ایده خلاقانه راه ارزان تر و زود بازده تری از طریق بازاریابی چریکی به شما پیشنهاد می شود. استفاده از یک ایده خلاقانه...

برای بررسی چگونگی رسیدن به این تبلیغ خلاقانه مثل همیشه از علل وجودی موضوع مورد تبلیغ شروع می کنیم.

علت وجودی بیمه ماشین:

پرداخت خسارت در صورت آمدن هر بلایی بر سر ماشین از جمله سرقت، آتش سوزی، تصادف و غیره

ایده خلاقانه

اگر از سرقت ماشین ایده ای بسازیم، چه می شود، مثلا فرض کنید بر عکس اینکه چهارچرخ ماشین تان دزدیده شود، ببینید که از ماشین تان فقط چهار چرخ با قی مانده چه می شود، ....

اینجاست که به مردم شوک وارد می کنید، به ذهن آنها وارد می شوید و آنها را به تعجب در می آورید و شروع بازاریابی چریکی....

هزینه این تبلیغ خلاقانه و بازاریابی چریکی با استفاده از لاستیکهای کهنه و تابلو در محل لاستیکها بسیار اندک است، اما نتیجه خیره کننده خواهد بود

نظرات

ارسال پاسخ