بازاریابی چریکی-ایده خلاقانه تبلیغاتی-تبلیغ متخصص مو

بازاریابی چریکی-ایده خلاقانه تبلیغاتی-تبلیغ متخصص مو

بازاریابی چریکی یعنی به کارگیری نکات ریز، خلاقیت و نوآوری در ایجاد یک تبلیغ اثر گذار و این بار ایده خلاقانه و تبلیغ خلاق به تبلیغ یک پزشک مو مرتبط است.

ایده خلاقانه جالب این تبلیغ موجب شده تا تبلیغ مذکور یکی از تبلیغات خلاقانه به شمار برود و این ایده ناب و خلاق اساس یک بازاریابی چریکی را ایجاد کرده است.

با توجه به ذات بازاریابی چریکی، در ابتدا باید ذات و ماهیت کاری که می خواهیم برایش ایده خلاقانه بدهیم و تبلیغ خلاقانه بسازیم، را بشناسیم.

بدین منظور شروع به پرسیدن سوال می کنیم:

  • یک متخصص مو چه می کند؟ 

در زمینه آسیب دیدگی و تقویت مو مشاوره و دارو می دهد.

  • چه کسانی بیشتر نزد پزشک مو می روند؟

کسانی که از کم مویی می ترسند.

بنابراین اگر به افراد کم مو اشاره کنند و خود را متخصص کم مویی معرفی کنند تاثیرگذارتر خواهد بود.

تازه متوجه شدید که شما در تبلیغ چریکی تان می توانید از ایده پایه متخصص کم مویی استفاده کنید.

اما اصولا کف سر افراد کم مو است و بالاخره جرقه ایده نا استفاده از آینه ای در سقف اتوبوس، و پیامی روی آینه، که زمانیکه افراد زیر آن می روند، شما به کف سر آنها و معضل کم کویی دقت می کنید و چه بسا به یاد وضعیت موی خودتان فکر کنید.

 

نظرات

ارسال پاسخ