ایده خلاقانه تبلیغاتی-بازاریابی چریکی کوکاکولا-تبلیغ بطری جدید

ایده خلاقانه تبلیغاتی-بازاریابی چریکی کوکاکولا-تبلیغ بطری جدید

کوکاکولا با تولید بطری های جدیدش که به راحت تر در دست می مانند و حالت چسبندگی بهتری دارند، بازاریابی چریکی راه انداخت و با ایده خلاقانه چسبنده بودن بیلبورد، تبلیغ خلاقانه خود را به راه انداخت.

بازاریابی چریکی کوکاکولا

کوکاکولا برای معرفی بطری های جدیدش که بهتر در دست قرار می گرفتند و لیز نمی خوردند، از بازاریابی چریکی استفاده نمود

ایده خلاقانه بیلبورد چسبنده

کوکا کولا برای تبلیغ خلاقانه اش ایده بیلبورد چسبنده را به کار برد، بطوریکه اگر کسی از کنار بیلبورد رد می شد، به آن کی چسبید و با پیام شیشه های کوکاکولا بهتر در دست می چسبند روبرو می شد.

تبلیغ خلاقانه و کمپین تبلیغاتی و آگاهی برند

این تبلیغ خلاقانه با ایجاد پوستری در ایستگاه های اتوبوس  و شهر پاریس اجرا شد، و نتیجه کمپین افزایش 3.8 درصدی در آگاهی برند در این منطقه گردید.

نظرات

ارسال پاسخ