بازاریابی چریکی- ایده خلاقانه بهایش را با لبخند بپردازید

ایده خلاقانه  تبلیغاتی کمپین تبلیغاتی خلاقانه ای که هدفش شاد کردن جامعه استرالیا است. چون تحقیقات نشان می دهند 97% مردم هنگام رفتن به سر کار شاد نیستند، این کمپین سعی به شاد کردن مردم دارد.
ایده خلاقانه دادن کیک و کلوچه به مردم و به جای گرفتن هزینه از آنها لبخند هدیه بگیریم.
نتیجه کمپین تبلیغاتی خلاقانه: گرفتن 1023 لبخند در یک روز
 

نظرات

ارسال پاسخ