بازاریابی چریکی

بهترین ایده های بازاریابی چریکی که تا بحال دیده اید

مریم صمدی 1395/1/28 13:47

تصاویر عمیق تر و بلند تر از کلمه ها و لغات با انسانها صحبت می کنند. در این مقاله نمونه هایی از بازاریابی چریکی آورده شده است که تابحال ندیده اید. بازاریابی چریکی یا پارتیزانی مشتریان یا مصرف کنندگان را غافلگیر می کند، و تاثیر غیر قابل انکاری بر آنها می گذارند و اصولا در زمان و مکانی اجرا می شوند که آنها اصلا توقع آن را ندارند.

در ادامه مطالب با استفاده از تصاویر با این نوع بازاریابی بیشتر آشنا خواهید شد.

 

8 گام ساده برای توسعه برنامه بازاریابی چریکی برای کسب و کار کوچکتان

مریم صمدی 1395/1/28 13:46
بسیاری از صاحبان کسب و کار به اشتباه فکر می کنند که بازاریابی چیزی است که شما در ابتدای کسب و کار جدیدتان انجام می دهید و از آن پس بطور مداوم نیازها و تقاضاها ظهور می کنند. همانطور که محصولات و خدمات برای کسب و کار شما ضروری و حیاتی هستند، ضرورت بازاریابی نیز برای کسب و کار شما به همان اندازه است.

بازاریابی چریکی چیست؟

مریم صمدی 1395/1/28 13:46
بازاریابی چریکی یا پارتیزانی یکی از استراتژیهای تبلیغاتی است که بر تاکتیکهای بازاریابی غیر متعارفی تمرکز می کند که در حین کم هزینه بودن، بیشترین نتایج را بدست می دهند. بنابراین دو قسمت مهمی که نشان دهنده ی استفاده از این نوع بازاریابی هستند عبارتند از هزینه ی کم و دستیابی به بیشترین نتایج.

17 نکته بازاریابی محتوا اثربخش برای هر بودجه ای

مریم صمدی 1395/1/20 23:09

زمانی که بودجه عظیمی دارید، تولید محتوا کار ساده ای است، اما تولید یک محتوای خوب زمانی که بودجه ای ندارید قسمت سخت ماجراست.

کسب و کارهای کوچک با محدودیت منابع مواجهند و مجموعه ای از چالشهای خاص خودشان را دارند، اما هزاران مثال از موفقیت بازاریابی محتوای همین کسب و کارهای کوچک وجود دارد.

فرض کنید که شما سرپرست بازاریابی یک شرکت هستید و وظیفتان افزایش آگاهی مردم بمنظور فروش بیشتر است و  در این راه بودجه ای نیز ندارید.

بنابراین چگونه بدون بودجه نتایج بازاریابی را هدایت می کنید؟ از نظر من جواب انتشار داستانهایی برای مشتریان و همچنین استفاده از محتواهایی است که وجود دارند و تنها با یک تغییر نحوه استفاده، می توان از آنها استفاده نمود.

بازاریابی چریکی محتوا استفاده از محتواهایی است که تقریبا برای ایجادشان هیچگونه هزینه ای نشده است، و بطور ساده تر با استفاده از تغییر ماهیت استفاده در بکارگیری از چیزهایی که در سازمانتان همچنان تولید می شود.

روشهای محبوب بازاریابی محتوا:

روشهای بازاریابی که در ادامه آمده است به بازاریابان محتوا کمک می کند تا با هر اندازه کسب و کار و با هر اندازه بودجه بتوانند به بازاریابی محتوا بپردازند: