بهترین ایده خلاقانه بازاریابی چریکی- تبلیغ دستمال کاغذی-استیکر تبلیغاتی-استیکر

بهترین ایده خلاقانه بازاریابی چریکی- تبلیغ دستمال کاغذی-استیکر تبلیغاتی-استیکر

اگر شما بخواهید یک دستمال کاغذی را به شیوه خلاق تبلیغ کنید و ایده خلاقانه ای بکار ببرید، چه ایده ای می دهید؟ برای بازاریابی چریکی دستمال کاغذی چطور؟ مسلما باید به طرز و زمان استفاده مردم از محصول دقت کنیم.توضیح در مورد ایده خلاقانه بکار برده شده در این تبلیغ خلاق:

ایده خلاقانه

برای اینکه ایده خلاقانه یک بازاریابی چریکی را در بیاوریم بایستی به رابطه مخاطبان با محصول و زمان استفاده آنها از آن بپردازیم، اگر در مورد دستمال کاغذی بطور خلاثه و سریع بپردازیم ، در زمان سرماخوردگی هر کسی بیشترین استفاده از دستمال کاغذی را دارد و زمانیکه آبریزش بینی دارید بیش از همیشه به این محصول تمسک می جویید و همین شد ایده بازاریابی چریکی و تبلیغ خلاقانه این محصول.

بازاریابی چریکی

برای نشان دادن همزمان آبریزش بینی و تبلیغ دستمال کاغذی همزمان در همان محل از ظرفهای صابون مایع یا مایع دستشویی ایده گرفته شد تا حس آبریزش بینی را به افراد یاد آور شویم.

تبلیغ خلاق

این تبلیغ و استیکرهای آن در مالها و فروشگاه های بزرگ و در محل دستشویی ها و روی ظروف مایع دستشویی اجرا شد.

 

طراحی خلاقانه را با طوفان فکری در تبلیغات خلاق آغاز کنید.

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین با نام خودتان و دفاع از طرحتان ثبت کنید.

 

نظرات

ارسال پاسخ