ایده کمپین تبلیغاتی خلاق-خط پر سرعت-فولکس-بازاریابی چریکی

یک ایده خلاقانه برای کسب و کار شما، یا یک بازاریابی چریکی برای ارتقاء برند شما حتما نباید شامل محصول یا خدمات شما باشد، بلکه می تواند فقط یک فرهنگسازی باشد و ارتقاء برند شما را باعث گردد.

ادامه کمپین پله های موزیکال با ایده خلاقانه خط پر سرعت توسط برند فولکس اجرا شد. در این ایده خلاقانه در کنار پله برقی یک سرسره بزرگ قرار داده شد و اسم آن خط پر سرعت گذاشته شد، و شعار آن این بود:

مخصوص کسانی که کمی از پر سرعت کردن زندگی لذت می برند.

این نیز نمونه ای دیگر از تیم خلاقیت فولکس یا تئوری سرگرمی fun theory بود، که در این قسمت از کمپین هم اشاره ی مستقیم به محصولات فولکس نشد، اما شاید خواستند به سرعت آنها اشاره ای کنند.

شما چه ایده خلاقانه ای دارید؟

ایده تبلیغاتی شما مستقیم است یا غیر مستقیم؟

شما در مورد تئوری سرگرمی چه نظری دارید؟

 

نظرات

ارسال پاسخ