ایده خلاق بسته بندی یک برند عسل

ایده خلاق بسته بندی یک برند عسل

 

 

اولین قدم در رسیدن به یک تبلیغ خلاقانه کشف و تحلیل برجسته ترین نیاز و خواست مشتریان محصول مورد نظر است و قدم بعدی پررنگ سازی غیر مستقیم ارضای آن نیاز توسط برند تبلیغی. یکی از راه های این برجسته سازی و پررنگ جلوه دادن آن خصوصیت جذاب برای مشتریان این است که بتوان مفهوم ویژگی مورد نظر را به وسیله یک استعاره ملموس بیان کرد.

برندسازی عسل

همانطور که میدانید مهم ترین و جذاب ترین خصوصیت یک عسل با کیفیت طبیعی بودن آن است. در طراحی این بسته بندی خلاقانه این ویژگی به طور غیرمستقیم با شبیه سازی کندوی عسل به مخاطب تلقین می شود. کندوی عسل نزدیک ترین و در عین حال یک تعریف غیرصریح از مفهوم طبیعی بودن عسل مورد نظر است و به همین سادگی و در عین حال بسیار تاثیرگذار طراح توانسته مفهوم طبیعی بودن را به گونه ای که برای عموم قابل فهم باشد ترسیم کند.

نظرات

ارسال پاسخ