ایده خلاقانه برای هشدار و کمک به حفظ جانواران

ایده خلاقانه برای هشدار و کمک به حفظ جانواران

ایده خلاقانه برای هشدار و کمک به حفظ جانواران

هر 60 ثانیه یک گونه جانوری می‌میرد.

ایده خلاقانه

گیرکردن حیوان بین دو عقربه ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار در حالی که عقربه ثانیه‌شمار به سرعت در حال حرکت است نماد و هشداری برای افزایش سرعت نابودی گونه‌های جانوری است.

تبلیغ خلاقانه

به شخصه این تبلیغ خلاقانه من را به یاد گیوتین می‌اندازد که دو عقربه ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار نقش چوب ‌های گیوتین که گردن شخص در آنجا قرار می‌گیرد را دارد و عقربه ثانیه‌شمار نقش جلاد را بازی می‌کند که وظیفه‌اش گرفتن جان است. باتوجه به آلودگی محیط زیست و آب شدن یخ‌های قطبی بسیاری از گونه‌های جانوری در حال نابودی هستند و اگر این هشدار که به صورت خلاقانه در این تبلیغ خلاقانه به آن اشاره شده است جدی گرفته نشود روزی شاهد انقراض گونه‌های جانوری خواهیم بود.

با ما همراه باشید تا در ایده بانک باهم به بررسی و تشریح ابعاد دیگر ایده های خلاقانه بپردازیم.

نظرات

ارسال پاسخ