ایده خلاقانه استفاده از لگو

ایده خلاقانه استفاده از لگو

ایده خلاقانه استفاده از لگو در موارد مختلف

طراح این ایده های خلاقانه، با ایجاد ایده های مختلف سعی در استفاده از لگوها) lego ( به جز درموارد بازی کودکان دارد. در واقع در این طرح بر جذب مخاطبینی با سنین بالاتر از حالت معمول تمرکز شده است.

آیا گاهی نوستالژی ها و اسباب بازی ها‌ی خاطره انگیز کودکی می تواند الهام ‌بخش ایده های خلاقانه باشد؟

 

 

همه ما با لگوها بازی کرده ایم و بسیار با آن‌ها خاطره داریم. طراح خلاق این ایده از لگو در موارد مختلف از جمله سرکلیدی ،طراحی خانه، باکس ها وجعبه ها و ...  استفاده کرده است و در واقع بسیار هوشمندانه از بازی کاری در جذب مخاطب استفاده کرده است. مخاطب با دیدن این  تصاویر نه تنها خاطرات شیرین دوران کودکیش زنده می شود و در شرایط ذهنی آماده دریافت مفهوم مورد نظر قرار می گیرد، بلکه از دیدنشان به وجد می آید و می خواهد که به یاد آن دوران خوش باز هم از آنها استفاده کند و در واقع لگو همچون پلی گذشته و حال حاضر او را به هم وصل می کند. این ایده خلاقانه به صورت شگفت آوری با ذهن انسان ارتباط برقرار می کند و تا مدت‌ها در ذهن مخاطب نقش می بندد.

با دیدن این ایده خلاقانه چه ایده های دیگری به ذهن شما رسید؟ ایده شما برای جذب مخاطبی که در محدوده مخاطبین معمول یک محصول قرار نمی گیرد چیست؟

نظرات

ارسال پاسخ