ایده خلاقانه فرهنگسازی-پاکیزگی شهر

ایده خلاقانه فرهنگسازی-پاکیزگی شهر

در شهر شما مسائل شهری را چگونه فرهنگسازی می کنند؟ ایده های خلاقانه و خلاقیتی که برای فرهنگسازی استفاده می شوند بایستی چه خصوصیاتی داشته باشند؟

نوع تبلیغ مورد بحث: تبلیغات چاپی- تبلیغ روزنامه و تبلیغ مجله

موضوع تبلیغ

فرهنگسازی عدم ریختن آشغال حتی آشغال های بسیار کوچک در محل های عمومی

شعار تبلیغ

یک آشغال باید چقدر بزرگ باشد؟ پس نادیده گرفتن آن را متوقف خواهیم کرد.

محل تبلیغ

رومانی

ایده خلاقانه تبلیغ

ایده خلاقانه این تبلیغ بزرگنمایی اعمالی است که در این تبلیغ قصد فرهنگسازی آن بوده. شاید بسیاری از مردم فکر کنند که انداختن یک ته سیگار کوچک کف خیابان کار خیلی زشتی نیست، اما اگر فکر کنیم که ریختن آشغال های کوچک هم به اندازه ریختن آشغال های بزرگ زشت است و به محیط زیست صدمه میزند، شاید دست از این کار برداریم.

 

تبلیغ خلاق

خلاقیت این ایده تبلیغاتی یا بعبارتی خلاقیت این تبلیغ در نوع اجرای تبلیغات چاپی هم می باشد. در این تبلیغ واقعا طراحی خلاقانه ای صورت گرفته و بزرگنمایی ها بصورتی واقعا جذاب طراحی شده اند.

 

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین با نام خودتان و دفاع از طرحتان ثبت کنید.

نظرات

ارسال پاسخ