ایده خلاقانه تبلیغ چسب BIC

ایده خلاقانه تبلیغ چسب BIC

 

در زندگی هر شکستگی و جدایی می‌تواند فیکس و تعمیر شود.

ایده خلاقانه چسب

جان بخشیدن به اشیا می‌تواند راهکار مناسبی در ایجاد ایده‌های خلاقانه و تاثیرگذاری عمیق تر بر روان مخاطب باشد و این چیزی است که در این تبلیغ خلاقانه به وضوح دیده می‌شود.

تبلیغ خلاقانه چسب

در این تبلیغ خلاقانه،  قوری شکسته شده‌ای دیده می‌شود که به کمک جان بخشی به اشیا و قدرت تخیل اجزا شکست شده، دست درآورده اند و در حال دویدن به سمت هم هستند تا یک‌دیگر را در آغوش بگیرند و عامل این پیوند و به هم ‌رسیدن چسب BIC است. اساسی ترین نکته خلاقانه  این تبلیغ جان بخشیدن به اشیا به کمک قدرت تخیل مخاطبین است.

قطعا با دیدن این ایده خلاقانه دارید به راهکارهای خلاقانه دیگری برای تبلیغات فکر می کنید. ایده بانک آماده به اشتراک گذاری ایده های خلاقانه شما همراهان عزیز می باشد. با ما در ارتباط باشید.

نظرات

ارسال پاسخ