تبلیغ خلاقانه نان رژیمی

تبلیغ خلاقانه نان رژیمی

آیا محصولی در زمینه مواد غذایی رژیمی دارید؟ آیا بدنبال ایده خلاقانه ای برای تبلبغ آن می گردید. میتوانید از تبلیغ نان رژیمی که ارائه شده است ایده بگیرید. 

چگونه نان رژیمی خود را تبلیغ کنیم؟ ایده خلاقانه تبلیغ نان رژیمی که ارائه شده است می تواند راه کاری برای تبلیغ موثر برای نان رژیمی باشد. همچنین در صورتی که تولید کننده محصولات دیگری در زمینه مواد غذایی هستید می توانید با بکارگیری شعار موجود در این تبلیغ آن را به صورت متمایزتری معرفی نمایید.

برای مثال در زمینه لبنیات می توان بسته بندی شیر را با ترازو ترکیب نمود و شیر کم چرب را تبلیغ کرد.

شعار تبلیغ

شعار تبلیغ: good for you, good for your figure

شعار تبلیغاتی بیان می کند، "برای شما و برای ظاهرتان خوب است"

نظرات

ارسال پاسخ