ایده خلاقانه تبلیغ محیطی خودرو-بیلبورد جدید و ارزان

ایده خلاقانه تبلیغ محیطی خودرو-بیلبورد جدید و ارزان

ایده خلاقانه شما برای خلق یک تبلیغ محیطی جدید و شاید کم هزینه و ارزان یا بعبارتی خلق یک تبلیغ خلاق چیست؟ شما چه بیلبورد ارزان و اثر گذاری سراغ دارید؟

ایده خلاقانه

ایده خلاقانه این تبلیغ خلاق و یا به عبارتی ایده این تبلیغ محیطی ارزان، استفاده از درب پارکینگها برای تبلیغ محصول است، خصوصا که در پارکینگها ماشین پارک می شوند و در واقع شما داخل پارکینگ را شبیه سازی کرده اید.

تبلیغ خلاق

تبلیغات خلاقانه همیشه گران نیستند، گاهی خلاقیت تبلیغاتی در ایجاد و یا موثرتر و ارزان تر کردن یک تبلیغ است. همانطوری که در این تبلیغ می بینید، صد در صد هزینه این تبلیغ از بیلبوردهای شهرداری کمتر است.

 

در ایده بانک، نه تنها ایده های خلاقانه مشاهده می کنید، بلکه تحلیل ایده ها را می بینید و علاوه بر آن می توانید طراحی خلاقانه خود را در طراح آنلاین با نام خودتان و دفاع از طرحتان ثبت کنید.

نظرات

ارسال پاسخ